วิธีการจัดส่งสินค้า
• กรณีลูกค้าอยู่ในเขตกรุงเทพ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ฟรี

• กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด จะบริการจัดส่งให้ถึงบริษัทขนส่ง โดยลูกค้าสามารถกำหนดบริการขนส่งได้ และลูกค้าจ่ายค่าขนส่งตามจริง (เก็บเงินปลายทาง)

 

ความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
• ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเองทั้งหมด 
• ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด และต้องจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และทางบริษัทฯ จะแจ้งเหตุให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น ***

Product Category

Powered by MakeWebEasy.com